Bajarz Roku 2019

Bajarz Roku i Ja, obywatel


            5 grudnia w złotnickiej bibliotece odbył się Finał 1. Konkursu Krasomówczego „Bajarz Roku 2019” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Żary z/s w Bieniowie. Tego dnia świętowali również uczestnicy Projektu „Ja, obywatel”, organizowanego przez Fundację „Pięknolesie”, „Moja Gazetę” oraz Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Żary z/s w Bieniowie.
            Do „Bajarza Roku”, organizowanego po raz pierwszy w Gminnej Bibliotece, zgłosiło się kilkunastu kandydatów. Wszystkie bajki opowiadane były nadzwyczaj pięknie, a uczestnicy fantastycznie przygotowali się do prezentacji. Tytuł ,,Bajarza Roku” przypadł pani Helenie Piaseckiej, która była ostatnią uczestniczką konkursu. Jury w składzie: Krystyna Adamenko, Halina Borowiec i Kinga Kowalska oraz dyrektor GBP Żary Jagoda Bakalarska wręczyli pani Helenie puchar oraz szarfę.
            Projekt „Ja, obywatel” został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty z działaczem akcji „Masz Głos”, dziennikarzem, polonistą. Przystępujące do konkursu grupy młodzieżowe (z czterech bibliotek), wzięły udział w wycieczce do Poznania, a dzięki warsztatom mogły przygotować opowiadania konkursowe.
Podsumowanie Projektu oraz Konkursu na Najciekawsze Opowiadanie odbyło się w drugiej części spotkania w bibliotece w Złotniku. Pani Krystyna Adamenko z Fundacji „Pięknolesie” wraz z Pawłem Skrzypczyńskim oraz Haliną Borowiec wręczyli wartościowe prezenty dla wszystkich autorów opowiadań.  Publikacje były niezmiernie różnorodne i pokazały, że młodzież z Gminy  Żary ma wiele pomysłów na inicjatywy lokalne. Zwłaszcza, dotyczące ich własnego bezpieczeństwa. Spotkanie upłynęło w pozytywnej atmosferze, a wszyscy goście mogli skorzystać z poczęstunku. Więcej informacji na temat Projektu „Ja, Obywatel” można uzyskać w wydaniu „Mojej Gazety” z 13 grudnia 2019 roku na stronie 11.

Nie przegap!