Kurs językowy w Bieniowie

W każdy poniedziałek i środę, w bibliotece w Bieniowie, odbywa się kurs języka niemieckiego, dla dorosłych mieszkańców wsi.

Projekt pn. „Lubuska akademia kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

1 20181121_160750

Nie przegap!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *