Dostępność bibliotek

Dostępność strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

  • Treści pochodzą z różnych źródeł.
  • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
  • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność wejścia do budynku GBP w Bieniowie

Do budynku można wejść od drogi głównej Wejście od strony drogi głównej nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na parterze, do któreji prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia nie są niedostępne.

Dostępność korytarzy

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej, dotykowej i głosowej
o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń
w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Filia w Łazie.

Biblioteka mieści się na parterze w budynku. Wejście do biblioteki znajduje się, na tyłach świetlicy wiejskiej.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją ruchu. Do wejścia można podejść/podjechać rampą wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy.

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Jest informacja wizualna z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia  w Złotniku, Mirostowicach Górnych  i Drożkowie.

Biblioteki mieszczą się na parterze budynku do biblioteki prowadzą schody. Brak jakichkolwiek utrudnień w Drożkowie.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Drzwi do biblioteki mieszczą się na poziomie chodnika. Wewnątrz znajduje się niewielka rampa. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących

Dostępność korytarzy

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Jest informacja wizualna z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Brak wewnątrz informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynków znajdują się parkingi z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Grabiku.

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Grabiku. Można się do niej dostać przez szkołę lub bezpośrednio z zewnątrz.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do biblioteki nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Wejście od strony szkoły jest na jednym poziomie.

Dostępność korytarzy

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej, dotykowej
i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filie w Mirostowicach Dolnych, Sieniawie Żarskiej, Lubanicach i w Kadłubi nie są w żaden sposób dostosowane dla osób z dynfunkcjami.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *