O nas

Biblioteka w Bieniowie powstała 10 lipca 1955 roku przyjmując nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej i mieściła się w centrum wsi.
Pierwszym kierownikiem tej biblioteki została Józefa Roźko. Pracowała w niej około rok. W 1957roku w bibliotece następuje zmiana kierownika, swoją pracę rozpoczyna Maria Zaleszczak. Prowadzi ona bibliotekę do 1959 roku. W tym okresie biblioteka zajmuje bardzo mały lokal, około 4m2.

W roku 1959 pracę w bibliotece podejmuje Łucja Tabaczyńska (po wyjściu za mąż Kunik), która pracuje do 1962 roku. W czasie prowadzenia biblioteki przez panią Łucję Tabaczyńska biblioteka zmienia lokal. Biblioteka zostaje przeniesiona do pomieszczenia, które mieści się w budynku stacji PKP. Jest to lokal jednoizbowy, ale duży, ma około 53m2. Biblioteka zostaje wyposażona w 5 stołów i 20 krzeseł.

W 1961 roku biblioteka obsługuje cztery punkty biblioteczne, a księgozbiór liczy około 1600 woluminów. W 1962 roku następuje kolejna zmiana. Pracę podejmuje Janina Owsianka, prowadzi ona bibliotekę przez trzy lata. Następnym kierownikiem jest Regina Pruszyńska, która rozpoczyna pracę w 1965 roku. Pracuje jednak tylko do roku 1967 kiedy to bibliotekę obejmuje Józefa Rozkrut, ona zaś jest tylko niecały rok do 1968. W tymże roku do biblioteki przychodzi Krystyna Kobel (z domu Lubańska). Jednak ze względu na sprawy rodzinne opuszcza bibliotekę w roku 1971.

W tym samym roku pracę podejmuję Teresa Kowalczewska. Biblioteka nadal, w tym okresie znajduje się w lokalu na stacji PKP, jest tam do 1974 roku.W lipcu 1974 roku biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu. Lokal ten znajduje się w centrum wsi. Ma bardzo dogodne położenie, bo mieszkańcy wsi Bieniów udając się po zakupy do sklepu, czy lekarza lub na pocztę przechodzą koło biblioteki. Biblioteka mieści się na parterze, ma 56m2, składa się z trzech pomieszczeń. W największym bo 25 metrowym znajduje się wypożyczalnia. W drugim pomieszczeniu znajdują się dwa stoliki dla czytelników, księgozbiór podręczny, szafa katalogowa oraz biurko bibliotekarza. Następne pomieszczenie podzielono na dwie części; w pierwszej części wydzielono kącik czytelniczy, w drugiej części znajduje się zaplecze.

W 1974 roku, po reformie administracyjnej Gromadzka Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Gminną Biblioteka Publiczną w Bieniowie. Przechodzą pod jej nadzór biblioteki w Lubanicach, Złotniku i Sieniawie Żarskiej, stają się one jej filiami. Merytorycznie Biblioteka podlega pod Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żarach.

W styczniu 1976 do Gminnej Biblioteki Publicznej dołączone zostają biblioteki z Olbrachtowa i Mirostowic Dolnych. W tymże roku zmienia się nadzór merytoryczny. Biblioteka zaczyna podlegać Rejonowej Bibliotece Publicznej w Żaganiu. Nazwa biblioteki brzmi: Gminna biblioteka Żary z siedzibą w Bieniowie.

Biblioteka w Bieniowie to nie tylko centrum wsi, ale także kulturalne i oświatowe. Tu zawsze odbywały się jakieś konkursy, zgaduj-zgadule, wystawy, spotkania opłatkowe, spotkania autorskie, promocja książki Henryka Domaradzkiego „Zachowany okruch kresów”, różnego rodzaju zebrania oraz inne imprezy, które trudno wyliczyć.

Dziś jest także miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywają się tu zajęcia edukacyjno-plastyczne dla najmłodszych, a także spotkania klubu szydełkowego, Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych czytelników, jak również próby zespołu śpiewaczego „Bieniowianki”.

Do dyspozycji czytelników są oddane trzy stanowiska komputerowe podłączone do szybkiego łącza internetowego, dwie drukarki i skanery.

Bibliotekarze służą pomocą i chętnie doradzą przy doborze lektury, prasy czy audiobooków.

Zapraszamy!