RODO

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW GBP GMINY ŻARY Z SIEDZIBĄ

W BIENIOWIE.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

  1. administratorem danych osobowych uczniów jest (Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie, ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary),
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach – Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539
    z późniejszymi zmianami,
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. każdy użytkownik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
  8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

Radosław Sobieraj, biuro@ragacom.pl