Konkurs literacki

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„O Wielką Pyrę”

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary  z siedzibą w Bieniowie, 68-200 Bieniów, ul.  Zielonogórska 14.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe.

Cele konkursu:

– inspirowanie do aktywności twórczej,

– promowanie talentów literackich,

– popularyzacja twórczości poetyckiej.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie tylko jednego wiersza
w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także online), ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich ma być dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail) oraz poniższe oświadczenie z odręcznym podpisem.

Brak oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem nadesłanej pracy.

 „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Wielką Pyrę”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 01.09.2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary. Z dopiskiem: „O Wielką Pyrę”.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do ich publikowania i cytowania w mediach. Wiersze publikowane będą bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *