Szkolenie Liga eSzkoła

Szkolenie Liga eSzkoła bazuje na systemie edukacji STEAM

Czym jest STEAM?

STEAM to edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Dzięki temu kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, chętnych do współpracy i działających poprzez proces twórczy. To są innowatorzy, pedagodzy, liderzy i uczniowie XXI wieku!

Wartość koncepcji STEAM

Prawdziwą wartość koncepcji STEAM można poznać, gdy zrozumie się sens pracy projektowej.

Uczniowie zostają postawieni przed problemem, który muszą rozwiązać na drodze współpracy, dzięki kreatywności, twórczemu myśleniu, łączeniu wątków pozornie ze sobą niezwiązanych i znalezieniu sposobu wprowadzenia rozwiązań w prawdziwym życiu. Za pomocą metody prób i błędów, muszą zmierzyć się z porażkami, które są nieodłącznym elementem życia. Co więcej, chwilowe niepowodzenie jest najlepszym nauczycielem, zachęca bowiem do zadawania kolejnych pytań, eksplorowania otoczenia i zmusza do kreatywnego myślenia, stając się siłą napędową postępu. Pokazując młodym, że świat jest złożony i chaotyczny, że nie można rozwiązać problemów, bazując jedynie na wiedzy z zakresu chemii czy fizyki, uświadamiamy ich, że prawdziwe wyzwania są wielowymiarowe. Myślenie potrzebne do znalezienia rozwiązania musi być równie dynamiczne jak świat wokół nas.

Uczniowie muszą otrzymać wsparcie, aby odkryć to tak wcześnie, jak to tylko możliwe w trakcie ich nauki. Im wcześniej i im więcej dzieci będą się uczyć w zgodzie z metodą STEAM, tym lepiej poradzą sobie w przyszłości. Możemy rozbudzać ich entuzjazm, sprawiając, że uczenie się będzie przyjemne dzięki praktycznym projektom.

Budowanie kompetencji STEAM przy pomocy zestawów LEGO® Education

W XXI wieku niezwykle ważne jest kształtowanie nowych kompetencji. W każdym dziecku drzemie kreatywność, należy tylko znaleźć odpowiedni sposób żeby ją rozbudzić. W tradycyjnej szkole jest to trudne. Na szczęście na rynku dostępne jest coraz więcej rozwiązań wspierających naukę. LEGO® Education znalazło sposób na dostarczenie kompleksowych rozwiązań STEAM na każdym etapie nauki – od przedszkola, po szkoły średnie. Dostępne zestawy oferują dzieciom namacalne przedmioty, obrazujące zagadnienia, o których się uczą. Zmienia to cały proces dydaktyczny i stwarza uczniom środowisko, sprzyjające kreatywności.

Zestawy LEGO® Education pomagają rozwinąć wśród najmłodszych umiejętności myślenia komputacyjnego, ułatwiając im styczność z podstawami programowania na dalszych etapach edukacji. Ponadto, w zgodzie z ideą STEAM, dostępne rozwiązania rozwijają u dzieci i młodzieży zarówno umiejętności związane z nauką, techniką, fizyką, matematyką i programowaniem, jak i kompetencje językowe i społeczne, równie ważne we współczesnym świecie.

Źródło: https://akcesedukacja.pl/baza-wiedzy/blog/steam

Nie przegap!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *